Bitki Örtüsü

Çok zegin olan su kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkan bio-çeşitlilik, özellikle bahar aylarında bitki örtüsü ve doğal peyzaj bakımında doyumuna varılamayacak doyulamayacak kadar zengin görüntülere köyün her yerinde rastlamak mümkün.

Markasor vadisinin doğal manzarasını anlatacak kelime bulmak zor, vadi anlatılmaz ancak görülür. Vadi tabanından yukarıya doğru çıkan dar ve dik yamaçlar, dağlardaki doğal mağaralar, dağların tepesinde dolanıp duran bulutlar, hiç susmayan kulaklara ninni gibi seslenen suyun sesi, Hızır Gölü’nde yakılan mumun, ağaçlarıyla yaz sıcağındaki gölgenin serinliğini, tepedeki kayada başını uzatan dağ keçileriyle, her adımda yamaçları süsleyen, rüzgarda süzülen kuşları, yaban kokan toprağı, yamaçlarda salınıp duran bitki örtüsü anlatılamaz bizim köyümüzde ancak yaşanır. Bizim köyün vadisi yani Markasor vadisi Pülümür çayının olduğu vadi tabanından başlayarak doğuya doğru bir kolu Eğribelen köyünün altına, bir kolu Üskele yaylasına kadar uzanır.

Dere boyunca sarp ve dik yamaçlar sağlı solu uzanır-gider. Vadi tabanında ve su boylarında karışık olarak karaağaç, akağaç, dişbudak, çınar. ceviz, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Aşağı ve Yukarı Markasor mezralarında çok çeşitli meyva ağaçları değişik bir güzellik katar bu vadiye. Markasor vadisinin güney tepelerinde meşe ormanlar tepelerde uzanır. Vadinin kuzeye bakan dağlar sarp, dik yamaçlı, yamaçlar tepelere doğru çıktıkça çıplaktır. Vadinin güney platosunda Arpaçukur mezrası ve onun devamı olan Üskele yaylası uzanır. Üskele yaylasındaki bitki örtüsünü ve doğal güzelliği anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Arpaçukur tepesinin bitiminde bölgenin en güzel ve en büyük ormanı olan Bezik ormanı uzanır.

Yabani hayvan hayatı bakımından oldukça zengindir. Köyün vadisinde, dağlarında, çevreleyen ormanlarda ve yaylalarında sansar, porsuk, boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, yaban domuzu, kurt, sincap, kirpi bu köydeki yaban hayatının hemen her yerinde varlar. Bu vadide yaşayan en özel hayvanlardan biride, sayıları azalan yok olma tehdidi altında olan vaşaklardır. Kayalıklarda yaşayan vaşaklar görülmeye değer. Yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, kerkenez ve çaylaklara vadide ve doruklarda sık rastlanmaktadır. Üskele yaylalarında yuva kuran keklikleri unutmamak gerek.

Dokuzkaya Markasor Derneği kamera sistemleri İGG Teknoloji tarafından sağlanmaktadır.