Tarih

Köyde bilinen resmi arkeolojik bir araştırma yapılmamıştır. Dolayısıyla tarihi hakkında net bir bilgi vermek mümkün değil. Köyde ilk ve eski yerleşim yerinin Aşağı Markasor ile Kortamulu olduğunu söylemek doğru olur. Aşağı Markasor’da Ermenilerden kalma bir kilise kalıntısını günümüzde de görmek mümkün. Ermeni’lerin techirden önce Aşağı Markasor’da yoğun yaşadıkları biliniyor.

Aşağı Markasor’un girişinde bulunan Maltaş denen kısımda altın madeni işletildiği ve halen o zamanki işletmeden kalan çurufların olduğu söylentileri yaygın, Arpaçukur mezrasının karşısı tepesinde ise, adına Kortamulu denilen yerde eski yerleşim alanı olduğu. bu alanda bir noktaya kadar basamaklarla inilen, yöre insanları tarafından dipsiz olarak adlandırılan çok enteresan bir kuyu halen mevcut.

Bölgede anlatılan bir hikayeye göre bu kuyuya atılan bir horozun 3 km.daha aşağıdaki Markasor deresine yakın bir yerden çıktığı söylenir. Yine bu bölgedeki mevcut başka kuyularda da yazın köylülerin yağlarını, peynirlerini ve çökeleklerini depoladığı biliniyor. Bu mahzenli kuyularda maden işletmeciliği yapıldığı tahmin ediliyor. Kimler tarafında ne zaman ve nasıl yapıldığı bilinmeyen, Hızır gölünden başlayan taştan oyulmuş su yolları kalıntılarını günümüzde de görmek mümkün.

Dokuzkaya Markasor Derneği kamera sistemleri İGG Teknoloji tarafından sağlanmaktadır.